Misja

Misją Fundacji Rejs Odkrywców jest promowanie modelu życia, w którym praca, współpraca, przyjaźń i odpowiedzialność są wartościami. Uważamy, że żeglarstwo uczy odpowiedzialności, znakomicie kształtuje charakter i dlatego dzielimy się żeglarską pasją.

Dewiza Fundacji brzmi „zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”, a jednym z celów działań Fundacji jest promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych.

Cele strategiczne

Fundacja Rejs Odkrywców pomaga młodym ludziom obrać właściwy kurs – organizuje pełnomorskie rejsy na żaglowcach, w które zabiera głównie dzieci i młodzież, będące pod opieką ośrodków opiekuńczo – wychowawczych.

Strategicznymi celami Fundacji są: podejmowanie i wspieranie działań na rzecz propagowania zagadnień morskich oraz rozwoju żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także popieranie innych inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu, wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży.

Więcej o celach Fundacji można dowiedzieć się ze Statutu Fundacji.

Fundator

Fundacja Rejs Odkrywców powstała w styczniu 2013 r. Jej fundatorami są Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski, żeglarze pasjonaci, przyjaciele i wspólnicy prowadzący w Warszawie firmę reklamy zewnętrznej Jet Line.

Pomysł pojawił się we wrześniu 2011 r. Szukaliśmy w firmie pomysłu na mądry bożonarodzeniowy prezent, a także pomysłu na to, jak sami możemy się w jego realizację zaangażować. Zapytaliśmy samych siebie, na czym się znamy – a ponieważ poza outdoorem znamy się jeszcze na żaglach, wszystko stało się proste.

Pomyśleliśmy: popłyniemy w rejs i zabierzemy ze sobą dzieciaki.

Realizacja prezentu świątecznego stała się zobowiązaniem odroczonym do maja 2012 r., gdy do współpracy zaprosiliśmy dwa ośrodki, pracujące z dziećmi i młodzieżą, przygotowaliśmy zasady udziału, zarezerwowaliśmy terminy i dzięki zaangażowaniu całej firmy oraz przyjaciół i współpracowników,  popłynęliśmy w debiutanckie Rejsy Odkrywców 2012 – w maju na Zawiszy.

Nie podejrzewaliśmy wtedy, że to jest początek wielkiej przygody i odpowiedzialności. Od tamtej pory w trakcie 8 sezonów zorganizowaliśmy 16 Rejsów Odkrywców, w których popłynęło 350 młodych żeglarzy.

Fundacja Rejs Odkrywców była jedną z 42 fundacji korporacyjnych, biorących udział w realizacji projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, organizowanego przez Forum Darczyńców. Celem projektu było wypracowanie standardów działań dla już działających i nowych fundacji, powoływanych przez firmy w Polsce.

Beneficjenci

Bezpośrednimi beneficjentami działań Fundacji Rejs Odkrywców są głównie dzieci i młodzież, zagrożone wykluczeniem społecznym i z tego powodu najczęściej objęte opieką ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Beneficjentami pośrednimi są rodziny, rodzice i opiekunowie, a także społeczeństwo.

Celem pracy Fundacji jest bowiem pomoc młodzieży w odkrywaniu sił i motywacji do podejmowania dobrych, mądrych wyborów życiowych.

“Dziękuję.”

Bartek

“Płynąłem pierwszy raz w życiu. Chcę podziękować za czas spędzony z Wami. Rejs będę pamiętał do końca życia.”

Kamil
uczestnik rejsu

“Szkoda, że tak krótko!”

Dawid
uczestnik rejsu

“Przez 7 wspaniałych dni spędzonych z Wami uświadomiłem sobie, że w życiu powinniśmy spełniać swoje marzenia.”

Sebastian
uczestnik rejsu

“Było bardzo fajnie i ciesze się, że mogłem tu być.”

Rafał
uczestnik rejsu

“Bardzo mi się podobało mimo ciężkich nocy, ale moim zdaniem to jest właśnie klucz do zakochania się w żeglarstwie. Poznałem wspaniałych ludzi, którym dziękuję za niezapomniany tydzień. Podczas tego rejsu podjąłem decyzję, wpływającą na moje przyszłe życie… dziękuję!”

Dawid
uczestnik rejsu

“Sam statek byłby niczym bez załogi, z którą byłem. Życzę każdemu takiej przygody.”

Krystian
uczestnik rejsu

“Nigdy nie zapomnę tego rejsu, tego statku ani tych ludzi, z którymi popłynąłem w rejs.”

Mariusz