Wpłaty

Koszty uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w Rejsach Odkrywców pokrywa Fundacja. Suma, którą zbierzemy, decyduje o liczbie dzieci, które możemy zabrać. Im więcej mamy pieniędzy, tym więcej dobrego robimy. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam pomóc poprzez przekazanie darowizny na nasze konto:

29 1050 1012 1000 0090 3015 6591

Dziękujemy!