Idea

Rejsy Odkrywców, które organizujemy, nie są prezentem. Są nagrodą. Młodzież, która bierze udział w Rejsach Odkrywców, najczęściej jest pod opieką ośrodków wychowawczych, ale nie jest to regułą.

Rola ośrodka opiekuńczo – wychowawczego podczas przygotowań do rejsu jest bardzo duża – Fundacja prosi o stały kontakt opiekunów z dziećmi i młodzieżą, stałą motywację do zmian i pracy nad sobą oraz pomoc w organizacji ustalonych wcześniej spotkań z potencjalnymi uczestnikami rejsów. Przewidujemy kilka spotkań z młodzieżą podczas przygotowań do rejsów, mających na celu przybliżenie wiedzy o żeglarstwie, żaglowcu, na którym rejs się odbędzie oraz jedno spotkanie na basenie – szkolenie z zasad bezpieczeństwa.

Fundacja Rejs Odkrywców pomaga odkryć w sobie to, co czasem jest ukryte. Najbardziej chcielibyśmy, aby była to miłość do żagli. Dlatego organizujemy rejsy na żaglowcach, w które zabieramy dzieci i młodzież. Ale pasja żeglowania nie jest obowiązkowa. Chodzi o to, aby poznawać siebie, odkrywać swoje pasje, zainteresowania, mocne lub słabe strony i znaleźć dobry pomysł na ich wykorzystanie.

Aby popłynąć, należy między innymi działać w myśl dewizy Fundacji: „zrób coś dla innych, zrób coś dla siebie”. Jednym z celów działań Fundacji jest bowiem promowanie wolontariatu i postaw prospołecznych.

Zasady

Fundacja Rejs Odkrywców organizuje Rejsy
dla dzieci i młodzieży, które:

 1. mają ukończone 12 lat i nie więcej niż 18 lat (Fundacja zastrzega prawo do indywidualnie uzasadnianych odstępstw)
 2. mają pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na formularzu Fundacji
 3. mają ważny paszport/dowód
 4. pisemnie zobowiążą się do przestrzegania ustalonych zasad dotyczących m.in. zachowania na jachcie oraz bezpieczeństwa
 5. zgadzają się na przepracowanie co najmniej 30h godzin pracy wolontariackiej na dowolnie wybrany cel, co musi być potwierdzone przez opiekuna / wychowawcę / osobę dorosłą inną niż rodzic
 6. poprawią średnią ocen w szkole w semestrze w stosunku do poprzedniego semestru lub ocenę z ustalonego z rodzicami / opiekunami przedmiotu lub przedmiotów lub też wykonają inną pracę dla siebie, pokonają własną słabość, osiągną inny cel wyznaczony wspólnie z opiekunami / rodzicami
 7. są ciekawe świata, dzielne, gotowe na przygodę i zgadzają się brać udział w pracach na żaglowcu nawet jeśli wiąże się to z krojeniem cebuli lub sprzątaniem pokładu 🙂
 • Koszty dotyczące uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w Rejsach pokrywa Fundacja.

 • Wsparcie Fundacji nie ma charakteru bezpośredniego dofinansowania i nie ma możliwości zamiany udziału w Rejsie na gotówkę.
 • Jeśli liczba chętnych będzie zdecydowanie większa niż liczba miejsc, o tym kto popłynie w Rejs zadecydują wspólnie przedstawiciele Fundacji wraz z opiekunami, na podstawie indywidualnych rozmów z młodymi żeglarzami.
 • Dorośli uczestnicy Rejsów Odkrywców – poza opiekunami dzieci i młodzieży – są zobowiązani do pokrycia jedynie własnych kosztów związanych z organizacją Rejsu (czarter jachtu, wyżywienie, ubezpieczenie, transport).
 • Dorośli uczestnicy Rejsów Odkrywców są proszeni o aktywne włączenie się w organizację czasu i pomoc w opiece nad młodymi załogantami. Liczymy zwłaszcza na wszystkich tych, którzy mają żyłkę pedagogiczną!
 • Na wszystkich Rejsach Odkrywców obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i stosowania jakichkolwiek używek.