Ewaluacja programu i działalności Fundacji Rejs Odkrywców

Po sześciu latach działania Fundacji i siedmiu żeglarskich sezonach zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie ewaluacji programu i działań Fundacji Rejs Odkrywców. Ewaluacja trwała od października do grudnia 2018 r. i koncentrowała się wokół dwóch obszarów: wpływ i rezultaty Rejsów Odkrywców oraz funkcjonowanie samego programu – od rekrutacji po rejsy. Ewaluacja wykorzystywała jakościowe i ilościowe metody badawcze:…