(*) pola wymagane

[recaptcha]

  • Fundacja została zarejestrowana 11.01.2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447005.

Biuro i adres korespondencyjny:

Fundacja Rejs Odkrywców
Broniewskiego 3
01-785 Warszawa
tel. 22 839-78-74

fundacja@rejsodkrywcow.pl
facebook.com/FundacjaRejsOdkrywcow

Dane Fundacji:

NIP: 118 209 00 37
REGON: 146505735
NR KONTA: 29 1050 1012 1000 0090 3015 6591

Adres rejestrowy:

Fundacja Rejs Odkrywców
ul. Prozy 20
01-966 Warszawa

Marcin Maszewski
Prezes Zarządu

Jeden z fundatorów i prezes zarządu Fundacji Rejs Odkrywców. Na lądzie współwłaściciel i członek zarządu firmy Jet Line, na morzu czasem kapitan, czasem oficer. Jachtowy sternik morski, ojciec Kariny, sternika jachtowego.

+48 (22) 839-78-74
+48 608-666-230

Agnieszka Maszewska
Członek Zarządu

Członek zarządu Fundacji Rejs Odkrywców. Pływa, ale woli góry. Na co dzień zajmuje się komunikacją w Jet Line.

+48 (22) 839-78-74
+48 605-651-463

Beata Wilewska
Biuro

Beata, urodzona organizatorka, na co dzień kieruje biurem Jet Line. W przygotowania Rejsów Odkrywców jest zaangażowana całym sercem i prowadzi biuro Fundacji. Sternik morski.

+48 (22) 839-78-74
+48 662-091-017